วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการตุลาการ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม ได้มีมติมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความเห็นชอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน โดยให้วัดทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เป็นเสร็จพิธี

 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก /ข่าว
ส.ปชส. ร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: