Uncategorized

จนท.อุทยานป่าหินงามได้พบตัวเด็กกำลังเดินจากป่าขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามในช่องทางปู่สวรรค์ ในวันนี้ ช่วงเวลาระหว่าง 05.00- 06.00 น.

จ.ชัยภูมิ 11/10/61
จากกรณี นายอาทร ขจรเนตร ขี้เล่นป๊ อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 3 บ้านโคกกระเบื้องไห ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 วันนี้ 11 ตุลาคม 2561 โดยจนท.อุทยานป่าหินงามได้พบตัวเด็กกำลังเดินจากป่าขึ้นมาบนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามในช่องทางปู่สวรรค์ ในวันนี้ ช่วงเวลาระหว่าง 05.00- 06.00 น.ในเบื้องต้นได้ดำเนินการ ดังนี้

– ให้รับประทานอาหารและน้ำดื่ม
– ให้พบครอบครัว
– ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเบื้องต้น
– นำส่งรพ.เทพสถิตเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดอีกครั้งทั้งสุขภาพร่างกาย/จิตให้พักอยู่รพ.รอดูอาการอย่างน้อย24ชม.
– รายละเอียดจะรายงานให้ทราบเป็นต่อไป

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ///รายงาน