Uncategorized

พะเยา ผอ.สพป.เขต 1พะเยาเร่งเจรจา นร.รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง

พะเยา ผอ.สพป.เขต 1พะเยาเร่งเจรจา นร.รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง

วันที่11 ตค.61 หลังจาหกเกิดเหตุการณ์ นักเรียน รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องทาง นายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา.เขต1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันเจรจาเพื่อตกลงกันระหว่างผู้ปกครองได้รับความเสียหาย ที่โรงเรียนบ้านดง ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

จากการเจรจาเบื้องต้นได้นำเด็กทั้งหมดไปที่ รพ.พะเยา เพื่อตรวจสุขภาพจิต และจะทำการเข้าเจรจาตกลงหาทางออกที่ศาลกลางจังหวัดพะเยาโดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการเจรจาเวลา11.00 น.ที่ห้องศรีโคมคำ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ด้านนายนายประถม เชื้อหมอ ผอ.สพป.พะเยา.เขต1 กล่าวว่า เบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเด็กที่ถูกกระทำและการกระทำและให้ทาวงผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ พมจ.เขตพื้นที่การศึกษาไปตรวจสุขภาพเด็กก่อนและตรวจสุขภาพจิตเพื่อเยียวยาในยะระยาวในส่วนภาคบ่ายจะนำเด็กทั้งหมดทั้ง2 ฝ่ายเข้าเจรจาเรื่องคดีความและข้อตกลงในเรื่องของความเสียหายที่ สภ.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ส่วนเรื่องในการดูแลรักษาระยะยาวก็จะมีมาตรการดำเนินการอย่างเข้มข้นในส่าวนมาตรการระยะยาวการป้องกันของโรงเรียนจะมีการทำความเข้าใจการอบรมเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ส่วนของมาตรการเร่งด่วนจะได้เยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและให้ผู้ปกครองกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยว่ข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป