Uncategorized

การตรวจประเมินและตรวจเยี่ยม ระบบ ISO โรงโม่ทองขาวชนแดน

การตรวจประเมินและตรวจเยี่ยม ระบบ ISO โรงโม่ทองขาวชนแดน


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 พฤษจิกายน 2561 คณะตรวจประเมิน จากบริษัท Intertck ประกอบด้วยนายเตช สุขประเสริฐ, นายเวชช์ ไสยวรรณ, นายกิจจา คล้ายวิมุติ ได้เข้าตรวจประเมินและตรวจเยี่ยมระบบ ISO ครั้งที่ 2 ณ.โรงโม่หินทองขาว เลขที่ 23 หมู่ 5 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายณัฎฐรัชช์ พรธาดาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัททองขาว จำกัด พร้อมหัวหน้างานแผนกต่างๆให้การต้อนรับ


นายณัฎฐรัชช์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯกล่าวว่าเราภาคภูมิใจที่เราเป็นโรงโม่หินแห่งเดียวในยานหลายจังหวัดแถบนี้ที่มีมาตรฐานระดับโลก การได้ตรา ISO เป็นการยืนยันสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มลูกค้า และมาตรฐานในด้านต่างๆของบริษัท เช่นด้านคุณภาพของสินค้า, ด้านบุคลากร,ด้านเอกสาร, ด้านสิ่งแวดล้อม, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการของโรงโม่หิน ทั้งนี้ที่ผ่านมาหลายปีเราเป็นโรงโม่หินที่ได้มาตรฐานระดับโลกและเป็น 1 ใน 5 ของประเทศไทย เราได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆรวมถึงภาคประชาชนในท้องถิ่นมาโดยตลอด และทางเราก็ปรับปรุงใช้เวอร์ชั่นใหม่ๆเพื่อจะได้ไม่ไปกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหวังว่าการตรวจประเมินในครั้งนี้เราจะรักษาความเป็นมาตรฐานข้อกำหนดของ ISO ได้ต่อไป.
ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์