Reporter&Thai Army

” ปราบหนัก ” ทภ.3 ผาเมือง ทหารพราน 3109 รุกคืบสกัดยาบ้า 500,000 เม็ด แม่ฟ้าหลวง

” ปราบหนัก ” ทภ.3 ผาเมือง ทหารพราน 3109 รุกคืบสกัดยาบ้า 500,000 เม็ด แม่ฟ้าหลวง

ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบาย/สั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน เพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในห้วง 3 เดือน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 61 – 31 มกราคม 62 นั้น พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ปรากฏข่าวสารว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังประเทศไทย บริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และลำเลียงต่อไปยัง พื้นที่ตอนในของประเทศไทย. ดังนั้น พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 จึงได้สั่งการให้ พลตรี วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง จัดกำลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 โดยกองร้อยทหารพรานที่ 3109 ทำการตั้งจุดสกัด บริเวณ บ้านสามสูง หมู่ 11 (บ้านบริวาร บ้านเจียงจาใส) ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.50 นาฬิกา ได้ตรวจพบรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ขับขี่ผ่านมา จึงได้ปล่อยให้รถจักรยานยนต์คันแรกขับผ่านไป ประมาณ 10 นาที รถจักรยานยนต์ อีก 2 คัน ได้ขับขี่ตามมา เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจค้นแต่เมื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง 2 คัน เห็นเจ้าหน้าที่ได้ทิ้งวัตถุลงข้างทางแล้วกลับรถขับหลบหนีไป ไม่สามารถติดตามจับกุมได้ จึงได้ทำการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบกระสอบ จำนวน 3 ใบ ภายในบรรจุ ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ประมาณ 500,000 เม็ด ตกอยู่บริเวณดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป

และนอกจากเหตุการณ์ดังกล่าว พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่องต่อไป