ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและส่วนราชการต่างๆเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกฎหมาย

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและส่วนราชการต่างๆเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกฎหมายวันนี้ (4 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย นายกเทศมนตรีมืองสุโขทัยธานี นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัยและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเตรียมความพร้อมของส่วนการและหน่วยงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นในระยะอันใกล้นี้
วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286