ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

วันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในช่วงเช้าคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี การประชุมคณะกรรมาธิการสภาพรัฐสภาสตรี การประชุมประสานงานของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA Coordinating Meeting) ในระหว่างการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนของกลุ่มฯ ให้ที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) รับรองเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสหภาพรัฐสภาที่ว่างลงต่อไป

จากนั้น เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบปะหารือกับ Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา โดยประธานสหภาพรัฐสภา ได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยความยินดียิ่ง และได้ชื่นชมไทยที่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้สำเร็จลุล่วงตามโรดแมปเพื่อมุ่งสู่การมีประชาธิปไตยที่มั่งคงและยั่งยืน รวมถึงได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีกับ
คณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น นำโดย Mr. Shunichi Suzuki สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น ตลอดจนได้พบปะหารือแบบ corridor meeting กับคณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงค่ำ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 อย่างเป็นทางการ ณ ห้อง Al Dafna ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center โดยได้รับเกียรติจาก
H.H. Sheikh Tamin bin Hamad Al Thani เจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ (Emir of Qatar) เสด็จมาเปิดการประชุมฯ ด้วย