ปราจีนบุรี สถานการณ์ น้ำโดยภาพรวมทรงตัว!!

ปราจีนบุรี สถานการณ์
น้ำโดยภาพรวมทรงตัว!!

 

สถานการณ์น้ำวันนี้ 31 สค.61ในพื้นที่ทรงตัวซึ่ง
วานนี้ที่ชุมชนตลาดเก่าทรงตัว น้ำได้หลากท่วมอาคารเรียนเด็กเล็กโรง
เรีบนวัดเพ็ชรเอิม ทาง
โรงเรียนสั่งปิดเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง ระดับน้ำสูง 10 ซม.ประชาชนอกอมานอนเฝ้าสิ่งของริมถนน
นายสุชาติ อินทร์อ่อน
ราษฎร์ ม.8 บ.วังปีรู ต.
วังดาล กับเพื่อนบ้านพากันออกมานอนเฝ้าสิ่ง

 

ของริมถนน โดยนาย
สุชาติกล่าวว่า ระดับน้ำที่เอ่อท่วมหมู่บ้าน 80-1
เมตร ต้องใช้เรือสัญจรเข้า-ออก. ตนกับเพื่อน
บ้านจะออกมานอนเฝ้า
สิ่งของที่ขนหนีน้ำมา 3
คืนแล้วรู้สึกกังวลใจอยู่
บ้างกลัวน้ำจะเพิ่มขึ้นแต่
ก็ทำใจ ในพื้นที่ อ.ประ
จันตคาม เป็นอีกพื้นที่
หนึ่งที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้น้ำเอ่อท่วมทุ่งนาและหมู่
บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำ
ปราจีนบุรี ตลอดสาย ระ

ดับน้ำสูง 1-2 เมตรนอก
จากนี้ถนนสาย สุวรรณศร(33)ขาขึ้นช่วงห้วยขื่อน้ำจากแควสาขาประจันตคามเอ่อท่วมพื้นผิวการ.จราจร 1 ช่องจราจรระยะทาง 100 ม.
แขวงการทางปราจีนบุรี
ทหาร ตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครอง อปท.จิตอาสา ได้ร่วมกันวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำให้
ตลอดแนวเพื่อที่จะสูบ
น้ำออกจากพื้นผิวการจราจร ระดับน้ำสูง 10 ซม.และหมู่บ้านประจัน
ตคามน้ำจากแม่น้ำประ
จันตคามเอ่อขึ้นท่วม
ถนนในหมู่บ้านยาว 30 เมตร ลึก 25-30 ซม.นำ
ได้เอ่อท่วมพื้นที่เมือง
ปราจีนบุรีเป็นบางส่วนที่
อยู่ติดแม่น้ำปราจีนบุรี
จังหวัดกับทุกภาคส่วนยังคงหารือร่วมกันถึง
แนวทางป้องปันแก้ไขน้ำท่วม พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
4 อำเภอ กบินทร์บุรี
ศรีมหาโพธิ เมือง ประจันตคาม บ้านสร้าง
ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งสำ
รวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นต่อไป…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…