พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ นายกสมาคมทหารผ่านศึก, ส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ชาวลำพูนร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกลำพูน” เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน

เมื่อ 8 ก.ย.61, 1830 บก.ควบคุม.กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.ท.อัศนัย เมืองมูล หน.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ นายกสมาคมทหารผ่านศึก, ส่วนราชการฯ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ชาวลำพูนร่วมร้อยดวงใจสู่ทหารผ่านศึกลำพูน” เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน

นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ สนง.ของสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน, เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกสมาคมทหารผ่านศึกลำพูน ตลอดจนนำไปช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนในพื้นที่ จว.ล.พ. โดยกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย การแสดงมายากลเปลี่ยนหน้า เหน่ง ฟรีแมนโชว์ จากรายการเกมพันหน้า, กระบี่มือหนึ่ง อึ้งทึ่งเสียว
และรับชมคอนเสิร์ตบ่าววี ค่ายอาร์สยาม เต็มวง
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ต้นธง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 800 คน