พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล.ร่วมกิจกรรมจิตอา สา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล.ร่วมกิจกรรมจิตอา สา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 21 ต.ค.61 เวลา 0930 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล.ร่วมกิจกรรมจิตอา สา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวัลนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ.พ.ล.เป็นประธาน
และได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ 9 อำเภอใน จว.พ.ล.ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสา คณะครูนักเรียน ทหาร ตำรวจ และมวลชนจิตอาสา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 9 อำเภอ รวมประมาณ 4,500 คน

 

%d bloggers like this: