Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์มอบบ้านโครงการสังฆเพื่อสังคม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มุกดาหารร่วมกับคณะสงฆ์มอบบ้านโครงการสังฆเพื่อสังคม ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร พระวิฑูรวชิรโมลี รองเข้าคณะจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมมอบบ้านตามโครงการสังฆเพื่อสังคม ให้กับ นายบุดดี บุดดีสาร ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
โครงการสังฆเพื่อสังคม จัดทำขึ้นโดยพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสำรวจข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนิกชน และทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ในสังคม ได้มีพลังและกำลังใจในการดำเนินชีวิต

สำหรับบ้านที่มอบให้นายบุดดี บุดดีสาร อยู่บ้านเลขที่ 150 หมู่ 10 บ้านภูแผงม้า ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นกลุุ่มเปราะบาง ได้มีที่อยู่อาศัย โดยมีจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมใช้แรงงานในการก่อสร้างและยังมอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไป.