พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.บ่อเกลือ,จนท.ตชด.๓๒๕,จนท.สสอ.บ่อเกลือ,จนท.พัฒนาชุมชน, จนท.เกษตรอำเภอ,จนท.อุทยานดอยภูคา,จนท.กรมอุทยานแห่งชาติขุนน่าน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,กำนันตำบลในพื้นที่,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอบ่อเกลือ”

เมื่อ ๒๙ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๓ จัด กพ. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.บ่อเกลือ,จนท.ตชด.๓๒๕,จนท.สสอ.บ่อเกลือ,จนท.พัฒนาชุมชน, จนท.เกษตรอำเภอ,จนท.อุทยานดอยภูคา,จนท.กรมอุทยานแห่งชาติขุนน่าน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,กำนันตำบลในพื้นที่,ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอบ่อเกลือ”

 

เข้าร่วมกิจกรรม ,อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการผู้นำท้องที่ และราษฎร บ.ห้วยโทน ม.๒ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือฯ เพื่อออกประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อช่วยแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐ ราย ณ ศาลาประชาคม บ.ห้วยโทน ม.๒ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จว.น.น.โดยมี นายยุทธพงศ์ ไชยศร นอภ.บ่อเกลือ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน ผลการปฎิบัติไม่มีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของราษฎรแต่อย่างใด
ในการนี้หน่วยได้จัด กพ.บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนและประชาชนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชน จำนวน ๑๐ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๒๐๐ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ