ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมส่งรองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) และเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมส่งรองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานยุทธการ) และเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมส่ง พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ จำนวน ๒๕ คน ที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะในทำงานร่วมกองทัพอากาศ – กองทัพอากาศเมียนมาร์ (AWG) และ พลอากาศโท คงศักดิ์ จันทรโสภา เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยข่าวของกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑