นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเมืองพิจิตร

วันที่ 11 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเมืองพิจิตร นำโดยนายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร้อยโทชวลิต พณิชีพ นายทหารควบคุมอำเภอเมืองพิจิตร จ่าสิบเอกจีรเดช มีสมบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน กกล.รส.จว.พิจิตร ดาบตำรวจนเรศ คำเขียน หัวหน้าชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพิจิตร พร้อมด้วยสมาชิก อส. ชุดปฏิบัติการมวลชน กกล.รส.จว.พิจิตร และชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพิจิตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านบึงช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 40 คน มีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 7 เรื่อง รับเรื่อง/ลงทะเบียน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนัดประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาเร่งด่วนแล้ว