พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.๓๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมการบรรยาย “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รู้คุณแผ่นดิน”

เมื่อ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.๓๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมการบรรยาย “การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รู้คุณแผ่นดิน” ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารณ์ และ นศ. ม.ราชภัฎนครสวรรค์ โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มทบ.๓๑ (ทีมวิทยากรขุนศึก ๓๑) โดยมี รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ๓๕๐ คน ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครสวรรค์ อ.เมือง จว.น.ว.