พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ

 

วันนี้ 12 ธ.ค.61 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ โดยบูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่โจ้) ลงพื้นที่ ณ ตลาดเจดีย์แม่ครัว และตลาดสามแยกสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการ Mobile Application ถุงเงินประชารัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการในตลาด และรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
2. เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย (สาขาแม่โจ้) บริการเปิดบัญชีธนาคารให้กับผู้ประกอบการในตลาดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
3.ผู้จัดการตลาดสดลงชื่อรับรองในเอกสารการสมัครให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯทั้งนี้ จากการบูรณาการร่วมกันทั้งสามฝ่าย มีผู้ประกอบการในตลาดสดทั้ง 2 แห่ง สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ราย เป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ไก่สดและผักสด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีความถนัดในการใช้ Application และกลัวเรื่องการเสียภาษี จึงทำให้ไม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ติดตาม และลงพื้นที่รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม ต่อไป

***********