หมู่ รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 ร้อย รส.ที่ 1 กกล.รส.จว.ต.ก.(ชป.ข่าว อ.วังเจ้า) ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.วังเจ้า,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, หน.ส่วนราชการ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จัดกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ต่อต้านยาเสพติด)

เมื่อ 130900 ธ.ค.61 หมู่ รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 2 ร้อย รส.ที่ 1 กกล.รส.จว.ต.ก.(ชป.ข่าว อ.วังเจ้า) ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.วังเจ้า,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, หน.ส่วนราชการ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, จัดกิจกรรมโครงการประชาคมหมู่บ้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ต่อต้านยาเสพติด) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 3 เดือน (พ.ย.61-ม.ค.62) และยุทธการ ต.ตาก ที่หมู่ 3 บ้านดงซ่อม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จว.ตาก