ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ MOU ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 องค์กร

พร้อมทั้งหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรสตรี และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย อีกทั้งเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทย เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่น.

ทรงวุฒิ ทับทอง