ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อนุกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานและพบปะหารือเพื่อรับฟังการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และการประกอบกิจการให้เช่าที่พักภายในจังหวัด โดยมี นายอาคม ชานาง รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี ให้การต้อนรับทั้งนี้จากการประชุมร่วมกัน พบว่า ที่พักภายในจังหวัดเพชรบุรีที่ดำเนินการจดทะเบียนถูกต้องมีทั้งหมด 305 แห่ง หรือประมาณ 10,429 ห้อง โดยปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ ที่ผู้ประกอบกิจการที่เหลือไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนได้ คือเรื่องของโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
ด้านประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติต้องการรับทราบปัญหาจากหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีโดยตรง เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธุรกิจประเภทดังกล่าวจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องการนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และผลักดันให้มีกฎหมายที่เหมาะสมกับการจัดกลุ่มที่พักประเภทต่างๆ เพราะหากมีที่พักผิดกฎหมายอยู่ อาจส่งผลกระทบด้านความมั่นคงและปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จากการแฝงตัวมาเข้าพักของอาชญากรข้ามชาติอย่างไรก็ตามอนุกรรมาธิการ ได้ฝากถึงการจัดการท่องเที่ยวของ ททท. อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาท่องเที่ยวเมืองรอง ควรเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว และมาตรการรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันไม่ควรเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยการขายอาหารในราคาที่แพงเกินไป และควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้มีมัคคุเทศก์น้อย เพื่อเป็นสีสันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน