น้ำท่วมนราเริ่มขยายวงกว้าง2อำเภอแล้ว

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

น้ำท่วมนราเริ่มขยายวงกว้าง2อำเภอแล้ว

รายงานข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาวะฝนตกจากพื้นที่ จ.นราธิวาส แจ้งว่า บรรยากาศโดยทั่วไปยังคงมีฝนตกแพร่ปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ และมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆแต่ไม่หนักมากนักเหมือน 2 ถึง 3 วันที่ผ่านมา ทำให้แม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่รองรับปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำป่าที่ไหลหลากจากพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง ที่ล้นตลิ่งมีระดับน้ำที่ทรงตัว แต่ยังส่งผลกระทบทำให้บ้านเรือนของประชาชน จำนวน 15 ครัวเรือน ที่ปลูกสร้างอยู่ที่ราบลุ่มริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ช่วงบริเวณชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยมีปริมาณน้ำท่วมขังโดยเฉลี่ยสูงอยู่ที่ระดับ 20 ถึง 40 ซ.ม. หากชาวบ้านมีกิจธุระจำเป็นที่จะเดินทางสู่โลกภายนอก ก็ต้องจำยอมเดินลุยน้ำที่ท่วมขังต่ไปอีก

แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการตระเวนติดตามมวลน้ำป่าจากต้นน้ำในพื้นที่ อ.สุคิรินและแว้ง ที่ไหลลงมาสมทบลงสู่แม่น้ำสุไหงโก-ลก อย่างต่อเนื่อง ได้ทยอยไหลระบายลงสู่ทะเลด้านปากอ่าว ของ อ.ตากใบ ไปอย่างช้าๆจากสภาพของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่มีความคดเคี้ยว ซึ่งบางจุดบางช่วงเขตรอยต่อระหว่าง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก กับ ต.นานาค อ.ตากใบ ก็มีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมสวนยางพาราและบ้านเรือนของประชาชน จำนวนกว่า 20 ครัวเรือน ที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ราบลุ่มเช่นกัน โดยเฉพาะช่วงบริเวณบ้านแฆแบ๊ะ ม.1 ต.นานาค อ.ตากใบ มีปริมาณน้ำท่วมขังโดยภาพรวมสูง 30 ซ.ม. แต่ประชาชนยังไม่ได้รับความเดือดร้อนมากนัก เพราะส่วนใหญ่ยังสามารถอาศัยอยู่บ้านพักได้ ถ้าไม่มีสภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในระยะ 2 ถึง 3 วันที่จะถึงนี้เป็นการเพิ่มเติมลงมาซ้ำอีก