หมู่ รส.ประจำ อ.บรรพตพิสัย จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข ประเทศชาติมั่งคง ยั่งยืน เพื่อเป็รการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อ ๑๔๐๖๐๐ ธ.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.บรรพตพิสัย จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข ประเทศชาติมั่งคง ยั่งยืน เพื่อเป็รการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณบึงหูกวาง หมู่ที่๒ ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย เป็นประธาน มีส่วนราชการจากจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านประชาชนอำเภอบรรพตพิสัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๕๐ คน หมู่ รส.ที่๑ อ.บรรพตพิสัย ร้อย รส.ที่๑ (มทบ.๓๑) รายงาน