บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภอบ้านไร่งานศูนย์ดำรงธรรม, นายก อบต.บ้านบึง, จนท.รพ.สต.บ้านบึง, ผญบ. ม.๕, จิตอาสา ม.๕ ต.บ้านบึง, ส.อบต.บ้านบึง และ อสม.ตำบลบ้านบึง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

เมื่อ ๑๕๑๓๐๐ – ๑๕๑๕๐๐ ธ.ค. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภอบ้านไร่งานศูนย์ดำรงธรรม, นายก อบต.บ้านบึง, จนท.รพ.สต.บ้านบึง, ผญบ. ม.๕, จิตอาสา ม.๕ ต.บ้านบึง, ส.อบต.บ้านบึง และ อสม.ตำบลบ้านบึง เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ ๕ บ.ห้วยบง ต.บ้านบึง ผลจากการพบปะพูดคุยมี ๒ ปัญหา ในการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. เรื่อง ปัญหาประชาชนต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ( นส.๓) ในพื้นที่
๒. ปัญหาเรื่อง มีผู้พิการ/ยากจน และผู้ยากไร้ ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย