ปลากัดสีม่วง หายาก ครองแชมป์ปลากัด รางวัล Best In Show Maejo Betta Contest งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ

ปลากัดสีม่วง หายาก ครองแชมป์ปลากัด รางวัล Best In Show Maejo Betta Contest งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมคนรักปลากัดเชียงใหม่ จัดประกวดปลากัดสวยงาม ครั้งที่ 5 ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลปลากัด เป็นปลาประจำถิ่นของไทย การจัดการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลสายพันธุ์ปลาท้องถิ่น และพัฒนา ส่งเสริมให้ปลากัดเป็นปลาประจำชาติ ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของผู้เพาะเลี้ยงปลากัด และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวาระครบรอบ 85 ปีซึ่งได้รับความสนใจจากชมรมคนรักปลากัดส่งปลาเข้าร่วมประกวดเกือบ 300 ตัว ซึ่งมีการแบ่งเภทการประกวดออกเป็น 9 ประเภท ผลการประกวดมีดังนี้รางวัลปลากัดยอดเยี่ยม (Best in Show) ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ Siam Plakad Farmผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สำหรับปลากัดตัวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม นั้น เป็นปลาที่มีลักษณะสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาปลาที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ ครีบสวย กระดูกไม่คด และมีสีสันสวยงาม ลำตัวเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีที่มีความยากในการพัฒนาพันธุ์ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในครั้งนี้”สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ มีดังนี้รางวัลชนะเลิศ. ประเภท A ปลากัดครีบสั้นหางเดี่ยว ก้านหางแตกสองก้าน รวมหางพัล และหางโพธรวมทุกประเภทสี (All Color PK) ได้แก่ คุณชาติชาย ขุนทองรางวัลชนะเลิศ. ประเภท B ปลากัดครับสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง HMPK สีเดียว (Solis Color HMPK) ได้แก่ คุณวัชพล วินิจธรรมรางวัลชนะเลิศ ประเภท C ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง HMPK สีผสม กลุ่มแพมเพิร์น ประเภท 2 สี และ 3 สี (Butterfly, Dragon, Bi-color, Tri-color HMPK) ได้แก่ Siam Plakad Farmรางวัลชนะเลิศ ประเภท D ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง HMPK สีผสมกลุ่มลายหินอ่อน และกลุ่มลายเมฆ (Gizzle, Marble HMPK) ได้แก่ คุณยุรนันท์ อินซอน (35 ปลามงคล)รางวัลชนะเลิศ ประเภท E ปลากัดครีบสั้นหางพระจันทร์ครึ่งดวง HMPK สีผสมกลุ่ม AOC (Any Other color) ได้แก่ Landmark Bettaรางวัลชนะเลิศ ประเภท F ปลากัดครีบสั้นหางคู่ รวมทุกประเภทสี : DTPK (All color) ได้แก่ Toto Betta (นิรันดร์ ไชยพล)รางวัลชนะเลิศ ประเภท G ปลากัดครีบยาวหางคู่ รวมทุกประเภทหาง รวมทุกประเภทสี (All color HMDT) ได้แก่ Tong Mano Betta Teamรางวัลชนะเลิศ ประเภท H ปลากัดครีบยาวหางจักร หางหนามเตย หรือหางมงกุฎ รวมทุกประเภทสี (All color CT) ได้แก่ Jodi Leaรางวัลชนะเลิศ ประเภท I ปลากัดครีบยาวหางพระจันทร์ครึ่งดวง และหางพระอาทิตย์ครึ่งดวง รวมทุกประเภทสี (All color HM) ได้แก่ คุณณัฐพงศ์ ศรีทิ