วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นครนายก เกษตรฯ ปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน

นครนายก เกษตรฯ ปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน
เกษตรจังหวัดนครนายก ปล่อยแมลงวันผลไม้ป็นหมัน โครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี กิจกรรม พัฒนาการผลิตมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก

ที่เมืองโบราณดงละคร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานปล่อยแมลงผลไม้เป็นหมันจำนวน สามแสนตัว ตามโครงการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีกิจกรรม พัฒนาการผลิตและส่งเสริมการตลาดมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร ร่วมในพิธี

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก ได้บูรณาการ ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน และผู้นำชุมชน เกษตรกร ในพื้นที่ตำบลดงละครและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์กรมหาชน) จากการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยใช้เทคนิคการใช้แมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ช่วยในการควบคุมประชากรของแมลงวันผลไม้ที่ได้ผลดีวิธีหนึ่งในธรรมชาติเมื่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ผสมพันธุ์กับแมลงวันผลไม้เพศเมียจะขยายพันธุ์ให้ลูกหลานต่อไป แต่เมื่อแมลงวันผลไม้เพศผู้ผสมพันธ์กับแมลงวันผลไม้เพศเมียจะขยายพันธุ์ให้ลูกหลานต่อไป แต่เมื่อแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติผสมพันธุ์กับแมลงวันผลไม้ที่ทำหมันด้วยรังสี แมลงวันผลไม้เพศเมียจะวางไข่และไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ จึงเป็นการควบคุมกำเนิดแมลงวันผลไม้ การปล่อยแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันจำนวนมากไปผสมพันธุ์แมลงวันผลไม้ในธรรมชาติ จึงต้องปล่อยต่อเนื่องกัน จะทำให้แมลงวันผลไม้ไม่ให้เพิ่มมากขึ้นจนทำความเสียหายให้กับผลผลิตของเกษตรกร

 

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: