จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ร้อยรัก สัญญารัก ณ เมืองร้อยเกิน

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก ร้อยรัก สัญญารัก ณ เมืองร้อยเกิน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการรับจดทะเบียนสมรสเนื่องในเทศกาลวันแห่งความรัก “ร้อยรัก สัญญารัก ณ เมืองเกินร้อย” ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ “ร้อยรัก สัญญารัก ณ เมืองเกินร้อย” เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัว เป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการรักษาสิทธิและสถานภาพบุคคลตามกฎหมาย อำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลวันวาเลนไทน์ที่จะเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และเพื่อเป็นการสร้างความรักที่มั่นคง และยั่งยืน 

กิจกรรมภายในงานเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 07:00 น. ประกอบด้วย กิจกรรมจัดรถรับส่งคู่สมรสจากสำนักทะเบียนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มาห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กิจกรรมถ่ายภาพโดยนักถ่ายภาพมืออาชีพ เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่คู่สมรส และจัดเลี้ยงอาหารคู่สมรส โดยในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีคู่สมรสร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสจำนวน….9…..คู่ มีเขยฝรั่ง จำนวน 1 คู่ การจัดงานจดทะเบียนสมรสและกิจกรรมทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด ตามแนวคิดที่ Corporate Social responsibility(CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

//////////////////`
ศรีไพร ทูลธรรม ข่าว—-รายงาน
คมกฤช พวงศรีเคน เครดิต ภาพ

%d bloggers like this: