พ.ท.สมบูรณ์ หลวงไฃยคำ หน.ชป.ร้อย รส.ที่๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.สามเงา) ร่วกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ยกกระบัตร ผญบ. ส.อบต. ผู้นำชุมชน ราษฎรจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ( มีคลิป )

วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ท.สมบูรณ์ หลวงไฃยคำ หน.ชป.ร้อย รส.ที่๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ต.ก.(อ.สามเงา) ร่วกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ยกกระบัตร ผญบ. ส.อบต. ผู้นำชุมชน ราษฎรจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เด็กนักเรียน รร.ชุมชนบ้านสองแคว จำนวน ๓๐ คน ดำเนินการใช้รถบรรทุกน้ำขนาด ๖๐๐๐ ลิตร ฉีดพ่นละอองน้ำและล้างถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ แก้ไขปัญหา หมอกควัน จำนวน ๓ เที่ยว ระยะทาง ๑ กม.ณ หมู่ ๖ บ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

 

%d bloggers like this: