วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต237คนไม่รับสมัคร26คนถอนสมัคร1คนมีตาย1คนแต่ละเขตเลือกส.ส.เพียงคนเดียว /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต237คนไม่รับสมัคร26คนถอนสมัคร1คนมีตาย1คนแต่ละเขตเลือกส.ส.เพียงคนเดียว
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

นางพรรวิภา สังฆทิพย์ เปิดเผยว่า.-กกต.ร้อยเอ็ดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์โดยประกาศรับสมัครการเลือกตั้งทั้ง 7 เขต รวมผู้สมัครจำนวน264คน ประกาศรับสมัครจำนวน 237 คน ประกาศไม่รับสมัคร จำนวน 26 ประกาศผู้ถอนการสมัครจำนวน1คน โดยมีรายละเอียดดังนี้เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครจำนวน 39 คนประกาศรับสมัคร 33 คนประกาศไม่รับสมัคร 6 คนดังนี้ หมายเลข 11 นายบุญยังถิ่นคำเชิดพรรคประชาภิวัฒน์,หมายเลข 12 นายจำลองการะดี พรรคเพื่อนไทย,หมายเลข 15 พันโทราชวัติ อัคเสริญ พรรคประชากรไทย,หมายเลข 25 นายสงวน ศรีขัดเค้า พรรคพลังแรงงานไทย,หมายเลข 26 นางเพ็ญนภา ไกยราช พรรคครูไทยเพื่อประชาชน,หมายเลข 30 นางพรรณี ยิมรัมย์ พรรคมหาชน,

เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัคร 38 คนประกาศรับสมัคร 34 คนประกาศไม่รับสมัคร 4 คนดังนี้ หมายเลข 14 นายภัทรพันธ์ สุวรรณศรี พรรคเพื่อนไทย,หมายเลข 22 นายรัศมี ทิณรัตน์ พรรคประชาไทย,หมายเลข 27 นายคำภู เนตรวงษ์ พรรคพลังแรงงานไทย,หมายเลข 30 นางพรทิพย์ สนิทนวล พรรคมหาชน,

เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครจำนวน 39 คนประกาศรับสมัคร 35 คนประกาศไม่รับสมัคร 4 คนดังนี้ หมายเลข 14 นายประยง ชารีดา พรรคประชาชนปฏิรูป,หมายเลข 19 นายโยธิน หนองขุ่นสาร พรรคเพื่อนไทย,หมายเลข 29 นางสาวจารุวรรณ วงศ์พิมลพรรคมหาชน,หมายเลข 38 นายสมมาตย์ สุวรรณรินทร์ พรรครักท้องถิ่นไทย,

เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครจำนวน 36 คนประกาศรับสมัคร 33 คนประกาศไม่รับสมัคร 2 คนขอถอนการสมัคร 1 คนดังนี้ หมายเลข 3 นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์พรรคชาติพัฒนา ขอถอนการสมัคร,หมายเลข 15 นายบัญชา ย่อมอารีย์ พรรคเพื่อนไทย ไม่รับสมัคร,หมายเลข 30 นางสาวศุภิสรา ภิบาลศิลป์ พรรคมหาชนไม่รับสมัคร,

เขตเลือกตั้งที่ 5 มีผู้สมัครจำนวน 34 คนประกาศรับสมัคร 31 คนประกาศไม่รับสมัคร 3 คนดังนี้ หมายเลข 11 นายอุไร ยาทุม พรรคเพื่อนไทย,หมายเลข 27 นางจิตราตรี วรภาพ พรรคมหาชน,หมายเลข 31 นายสวัสดิ์ นาเหนือ พรรคพลังแรงงานไทย,

 

เขตเลือกตั้งที่ 6 มีผู้สมัครจำนวน 41 คนประกาศรับสมัคร 36 คนประกาศไม่รับสมัคร 5 คน นี้หมายเลข 1 นายเกษม มะรังษี พรรคประชาชาติ,หมายเลข10ร้อยตำรวจเอกคงฤทธิ์ วรรณโพธิ์ พรรคเพื่อนไทย,หมายเลข 18 นายอุดมการณ์ หลักคำ พรรคเพื่อชาติ,หมายเลข 23 นายเรืองยศ พั่วพันศรี พรรคประชากรไทย,หมายเลข 30 นางสาครประเทศไทย พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

เขตเลือกตั้งที่ 7 มีผู้สมัครจำนวน 37 คนประกาศรับสมัคร 35 คนประกาศไม่รับสมัคร 2 คนดังนี้ หมายเลข 22 นายบุญเกิด ใสสูงเนิน พรรคเพื่อนไทย,หมายเลข 25 นายดาบชัย สุวรรณศรี พรรคประชากรไทย

นางพรรวิภา สังฆทิพย์ รอ.ผอ.กกต.ร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า.-ในกรณีที่ทางกกตประกาศไม่รับสมัครบุคคลใดนั้น แต่จะคงหมายเลขและพรรค ผู้สมัครเอาไว้ หากมีผู้ลงคะแนนให้ ก็จะเอาคะแนนไปรวมกับพรรคนั้นๆเป็นคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ
ส่วนกรณีคนเสียชีวิตในเขต 3 ของจังหวัดร้อยเอ็ด คือหมายเลข 16 นายฉัตรมงคล ชาติพงศธร พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครไปแล้วนั้นยังคงไว้ คะแนนที่เลือกเป็นของพรรค แต่หากได้รับเลือกตั้ง เป็นส.ส.ก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เพราะเสียชีวิตไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

สำหรับการกาบัตรลงคะแนน ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม นั้น แต่ละเขต กาได้เพียง หมายเลขใด หมายเลขหนึ่งตามที่เราเลือกเท่านั้น โดยในบัตรเลือกตั้งนั้น จะมีช่องหมายเลข ช่องโลโกพรรค ช่อชื่อพรรค และช่องสี่เหลี่ยม ที่ว่างเพื่อกา จะสังเกตว่าจะไม่มีชื่อผู้สมัคร ส่วนด้านล่างสุด จะมีช่องสี่เหลี่ยมเพื่อให้เลือกกา ว่าจะไม่เลือกใคร สรุปว่า เวลากา ให้เลือกกา ช่องว่างที่ตรงกับหมายเลขผู้สมัคร ตามที่เราเลือก เพียงครั้งเดียว หรือ หากไม่กาเลขผู้สมัคร ให้กาช่องด้านล่างที่ไม่เลือกผู้ใดก็ได้ หากสงสัย เข้าไปดูที่เวบไซต์ กกต.ได้

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

%d bloggers like this: