วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ พร้อมด้วย ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖/หน.ชป.มวลชน อ.ทุ่งช้าง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่,ปลัดอำเภอทุ่งช้าง, เกษตร อ.ทุ่งช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด (fall aymyworm)ในไร่ข้าวโพด

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๒, ๑๓๐๐ พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ พร้อมด้วย ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖/หน.ชป.มวลชน อ.ทุ่งช้าง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่,ปลัดอำเภอทุ่งช้าง, เกษตร อ.ทุ่งช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด (fall aymyworm)ในไร่ข้าวโพด และแนะนำวิธีกำจัดหนอนข้าวโพด และทางเกษตร อ.ทุ่งช้าง จะดำเนินการประชุมให้ความรู้กับผู้นำท้องที่ทุกหมู่บ้านในวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๒ และจะเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สวนข้าวโพดของ นายสี สอนเตโช ราษฎร บ.สันกลาง ม.๕ ต.และ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น. มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๔๐๐

%d bloggers like this: