วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

🍚🎖กว่าจะทำนาให้เป็นทอง ต้องผ่านอะไรมากมาย ผ่านมุมมองทหารชายแดนลูกชาวนาไทย #ติดตามชีวิตทหารลูกชาวนา มุมเล็กๆของสังคม ในยามที่ภัยแล้งมายืน

🍚🎖กว่าจะทำนาให้เป็นทอง ต้องผ่านอะไรมากมาย ผ่านมุมมองทหารชายแดนลูกชาวนาไทย

#ติดตามชีวิตทหารลูกชาวนา มุมเล็กๆของสังคม ในยามที่ภัยแล้งมายืน

💢“ ตั้งแต่จำความได้ผมเห็นปู่ย่า ตายาย บรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ทำนามาโดยตลอด สิ่งที่ได้สัมผัสเริ่มแรกคือการทำนากับแรงงานคนและแรงงานควาย ทำเฉพาะนาปี ไถและหว่านรอฝน ใช้เคียวในการเกี่ยว มีการลงแขกช่วยเหลือกันทำนา โดยถือว่าเป็นความสามัคคีของหมู่ชาวนาด้วยกัน ”

🌱อาชีพทำนา เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย ที่สืบทอดมายังอนุชนรุ่นหลัง โดยส่วนใหญ่แล้ว ชาวนาจะใช้ชีวิตอยู่โดยสงบเงียบในชนบท ผมชื่อ วิน เป็นทหารรับใช้ชาติ ออกจากบ้านห่างครอบครัว และแฟนของผม ไปรักษาอธิปไตยชายแดน…..กลับมาบ้านที่จังหวัดน่าน…🌾 พ่อผมทำนา เป็นเกษตรกร ผมกลับมาพักจากการทำงานจะช่วยคุณพ่อทำนา กระทั่งในห้วงเดือนมิถุนายน จนถึงกรกฎาคม 2562 ผมพบเห็นปัญหาการทำนาของครอบครัวผมประสบเหตุขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรกรรม🌤 พ่อผมต้องใช้เครื่องสูบน้ำจากลำคลองที่ไหลผ่านบริเวณแปลงนาของพ่อผม เพื่อให้ต้นกล้าข้าวที่กำลังชูช่อ ไม่ยืนต้นตาย ….🔶กว่าจะได้เกี่ยวข้าว เห็นภาพเขียวชะอุ่มขจีของนาข้าว เหนื่อยเหมือนกัน ต้องทำตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ….แต่ก็ชื่นใจในผลสำเร็จ ภายใต้ความแห้งแล้งในปัจจุบัน🔶

🔺การปลูกฝังสำนึกคุณค่าข้าว ที่ดีที่สุด ก็คือได้มีโอกาสลงมือทำนา ได้พบเห็นปัญหาจริง ตั้งแต่กระบวนการแรก ได้เรียนรู้ เส้นทางที่มาของข้าว ตั้งแต่ขั้นตอนการ คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพราะต้นกล้า การดำนา การเกี่ยวข้าว ฟัดข้าว สีข้าวด้วยเครื่องสีโบราณ จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอน การหุงข้าว โดยใช้หม้อดินหุงด้วยเตาถ่านแบบโบราณ ที่บ้านผมจะแนวอนุรักษ์นิดหน่อยครับ

🚩ผมเข้าใจถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของชาวนา เมื่อผมได้พบประสบการณ์กับการทำนาจริง โดยได้เรียนรู้ทฤษฎีการปลูกข้าว ตั้งแต่วิธีเพาะต้นกล้า การเตรียมกล้าก่อนลงปลูก ดำนา หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ได้สัมผัสวิถีชีวิต และลงมือดำนาปลูกข้าวในแปลงนาจริงๆ ถือว่าเป็นการฝึกความอดทน ได้รู้ซึ้งถึงความเหนื่อย และความลำบากของชาวนา ที่ต้องทำงานกลางแดดร้อนๆ และที่สำคัญ เราควรปลูกฝัง กระตุ้นจิตสำนึกในการหวงแหน และรักษาอาชีพการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของไทย รวมถึงยังเป็นการผลักดันให้คนรุ่นใหม่ ได้รู้ซึ้งถึงคุณค่า ที่กว่าจะเป็นข้าวแต่ละเมล็ด ต้องผ่านความยากลำบากจากชาวนามากน้อยแค่ไหน💦

“ ผมเข้าใจถึงคำว่า หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ความเหนื่อย และความลำบากของชาวนา ผมจึงตั้งปณิธานในใจว่า จะเป็นทหารของประชาชน จะดูแลช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทหารตัวเล็กๆ คนนี้จะทำได้ ”🍃✌

วิน ทหารลูกชาวนา หัวใจสีเขียว💚

%d bloggers like this: