วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เกษตรจ.เชียงใหม่ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ.แม่วาง ลงพื้นที่สำรวจหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพด ต.แม่วิน อ.แม่วางจ.เชียงใหม่

เกษตรจ.เชียงใหม่ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ.แม่วาง ลงพื้นที่สำรวจหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพด ต.แม่วิน อ.แม่วางจ.เชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางเบญจวรรณ อินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง ลงพื้นที่สำรวจหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพด ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจพบร่องรอยการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดประปรายในพื้นที่ โดยทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ความรู้การป้องกันเพื่อป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ตลอดจนร่วมประสานผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้การป้องกันกำจัดหนอนแก่เกษตรกรต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: