วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รอง อธส.เปิดงานสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ กาดมีโชค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รอง อธส.เปิดงานสินค้าวิสาหกิจชุมชน ณ กาดมีโชค อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมและแสดงสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 ณ กาดมีโชค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสมควร ชายะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมตัวในหลายรูปแบบทั้งแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมการเกษตรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาด ดังนั้นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและกลุ่มต่างๆให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป

การจัดงานส่งเสริมและแสดงสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตลาดเกษตรกร 17 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2562 ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ กาดมีโชค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จากภาคใต้ ได้นำสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัย มาจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 56 ร้านค้า สำหรับสินค้าที่ได้จัดแสดงและจำหน่าย ได้แก่ พืชผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องจักสานและอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: