การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A B License ณ ค่ายมวยคลองสวนพลูรีสอร์ท

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A B License ณ ค่ายมวยคลองสวนพลูรีสอร์ท

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A B License ณ ค่ายมวยคลองสวนพลูรีสอร์ท

เมื่อเวลา 09:00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A BLicense
ที่ คลองสวนพลูรีสอร์ท โดยมีนายปรเมษท์ ภักดีครีไพรวัลย์ หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาและกำกับควบคุมกีฬามวยเป็นผู้กล่าวรายงาน
นายปรเมษท์ ภักดีครีไพรวัลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ โดยคณะกรรมการกีฬามวยคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ระดับ ABLcense เพื่อให้การฝึกสอนกีฬามวยไทย
มีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันกีฬามวยได้มีธุรกิจเข้า
มาเกี่ยวข้องหลายรูปแบบ ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยจึงมีบทบาทสำคัญในการแข่งขัน
กีฬามวยไทย จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งสำหรับทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ที่จะได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน
กีฬามวยไทย ตามแบบแผนศิลปะกีฬามวยไทยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถด้านกีฬา มวยไทยอย่างแท้จริง
ขอให้ผู้เข้ารับการอบรทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้
หรือขอคำแนะนำจากวิทยากรอย่างเต็มที่เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยได้อย่างถูกต้องตามกติกาและจรรยาบรรณ
ของผู้ฝึกสอนกีฬามวย

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

%d bloggers like this: