Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด สท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.สท. ร่วมประชุมรับฟังการร้องเรียนคัดค้านการสัมปทานโรงโม่หิน

– วันนี้ 28 ม.ค. 62 เวลา 1500 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด สท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.สท. ร่วมประชุมรับฟังการร้องเรียนคัดค้านการสัมปทานโรงโม่หิน ในพื้นที่ของราษฎร ม.15 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท. โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธาน ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับราษฏรในพื้นที่ได้รับทราบ ณ วัดใหม่ดอนสว่าง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จว.ส.ท.ผลการประชุมชี้แจง ราษฎรมีความเข้าใจ และดีใจที่ผวจ.ลงมาแก้ไขปัญหาถึงระดับพื้นที่ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย