ร้อยเอ็ด. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือพายุโซลร้อน”โพดุล” ที่กำลังจะเข้ามา

ร้อยเอ็ด. ประชุมเตรียมพร้อมรับมือพายุโซลร้อน”โพดุล” ที่กำลังจะเข้ามา

ร้อยเอ็ด.
ประชุมเตรียมพร้อมรับมือพายุโซลร้อน”โพดุล” ที่กำลังจะเข้ามา

– *วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน “การประชุมการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาน้ำเอ่อล้นพนังลำน้ำยัง ท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน “โพดุล” ที่กำลังจะเข้ามา” พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมลคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
**โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้
1. ให้ทุกหน่วย ทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ โดยดำรงการสื่อสารตลอด 24 ชม. พร้อมวางระบบการสื่อสารในพื้นที่อำเภอและท้องถิ่น หมู่บ้าน ในการแจ้งข่าวสารทั้งสองทาง พร้อมปฏิบัติตามขึ้นตอนตอบโต้ภัยตามแผนเผชิญเหตุ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการคือ ผู้บริหารท้องถิ่นในระดับอปท. และนายอำเภอในระดับอำเภอ พร้อมแจ้งข้อมูลพายุและสถานการณ์พร้อมการปฏิบัติให้ชาวบ้านทราบตลอด 24 ชม.
2. ผอ.อุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด แจ้งประกาศเตือนพายุโซนร้อน ฉบับที่ 6 ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่ 29-31 สิงหาคม ให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเคยน้ำท่วม
3. จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่ให้มีการเสียชีวิตของประชาชนเกิดขึ้น และให้ระมัดระวังเรื่องการจมน้ำของเด็กและประชาชน รวมทั้งระวังไฟฟ้าช็อตด้วย
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำจะต้องเร่งระบายน้ำ ก่อนที่จะมีน้ำจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” มาเติม โดย ผอ.ชีกลางได้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนร้อยเอ็ดและแจ้งประสานเปิดประตูเขื่อนยโสธรลำน้ำชีแล้ว
5. ต้องเร่งสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการน้ำของระบบลำน้ำชี และ ลำน้ำยัง ของส่วนราชการ โดยข้อมูลต้องแจ้งไปยังอำเภอ อปท. กำนัน ผญบ. และชาวบ้านผ่านหอกระจายข่าว โดนเน้นย้ำข้อมูลที่ถูกต้อง โดยราชการรู้อย่างไรประชาชนต้องรู้อย่างนั้น
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้น ตามอำนาจหน้าที่และใช้ข้อมูลเป็นฐานด้วยความรวดเร็วทันที
7. ต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยลงพื้นที่และอยู่ร่วมกับประชาชน
8. หากสถานการณ์หรือมีแวโน้มจะเกิดสถานการณ์ ให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติตามการพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อตอบโต้และบริหารจัดการภัยทันที ทั้งนี้ให้รายงานศูนย์บัญชาการอุทกภัย วาตภัย และดืนถล่มจังหวัดทราบทุกระยะ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน

%d bloggers like this: