วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

SUN ให้การต้อนรับ เจ้าสัวบุญชัย พร้อมคณะผู้บริหารสหพัฒน์ฯ (SPC)

SUN ให้การต้อนรับ เจ้าสัวบุญชัย พร้อมคณะผู้บริหารสหพัฒน์ฯ (SPC)

ผู้บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
นำโดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท

โดยได้เยี่ยมชมบริษัท ดูกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป และชมนวัตกรรมการเกษตร KC Farm

ทั้งนี้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ บิ๊กบอสแห่งสหพัฒน์ฯ นายบุญชัย โชควัฒนา ที่ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน สร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสังคม

ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

%d bloggers like this: