วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พะเยา เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัวและรวบรวมวัวส่งออกได้รับผลกระทบหลังเกิดโรคระบาดหมู

พะเยา เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัวและรวบรวมวัวส่งออกได้รับผลกระทบหลังเกิดโรคระบาดหมู

เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงวัวและกลุ่มผู้รวบรวมวัวเพื่อการส่งออก ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบหนัก หลังเกิดโรคระบาดหมูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้การส่งออกวัวไปยังประเทศจีนที่ต้องใช้ด่านอำเภอเชียงของ ในการขนส่งสินค้า ไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัวจากพะเยาผ่านจังหวัดเชียงรายได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการงดผ่านเข้าออกของสัตว์

นายจำนง มาคำ เจ้าของฟาร์มทรัพย์จำนง ในพื้นที่ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่เลี้ยงและรวบรวมวัวเพื่อการส่งออก ไปยังประเทศจีนและมาเลเซียขนาดใหญ่ของจังหวัดพะเยา ต้องได้รับผลกระทบในช่วงนี้ หลังจากที่เกิดโรคระบาดหมูในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์จากจังหวัดเชียงราย เข้ามายังเขตในพื้นที่อื่นๆได้นอกจากนั้นยังไม่สามารถที่จะนำวัวส่งออกไปยังประเทศจีนที่ต้องอาศัยดันบริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงทำให้การส่งออกวัวในช่วงนี้ต้องหยุดชะงักลง ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยารวมทั้งตนเองได้รวบรวมวัว และเลี้ยงไว้ต้องติดค้างกว่า 500 ตัวที่ไม่สามารถที่จะนำส่งออกได้ ถึงแม้จะเป็นการส่งออกไปได้บ้างแต่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องผ่านเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น โดยขณะนี้ ยังไม่รู้ว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ตอนไหนจึงทำให้ต้องแบกรับภาระวัวที่รวบรวมไว้ และต้องเลี้ยงขุนไว้ก่อน ก่อนที่จะนำส่งออกและขายเนื่องจากไม่มีคนที่จะมารับซื้อจึงทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น

สัมภาษณ์… นายจำนง มาคำ เจ้าของฟาร์มทรัพย์จำนงค์ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

%d bloggers like this: