วันศุกร์ ที่ 24 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สโมสรโรตารี่จันทบูรนำสมาชิกร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมมอบเตียงอาบน้ำข้าวสารของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศล

สโมสรโรตารี่จันทบูรนำสมาชิกร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมมอบเตียงอาบน้ำข้าวสารของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้พิการถวายเป็นพระราชกุศล

สโมสรโรตารีจันทบูร นำโดย คุณธนนวพรรณ์ หลิมเจริญ นายกสโมสรฯ พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังต่อไปนี้ มอบเตียงอาบน้ำสำหรับผู้พิการ มอบข้าวสาร และของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ให้กับครอบครัวผู้พิการ ในพื้นที่ จังหวัดจันทบุรี โดยผู้รับบริจาคในครั้งนี้เป็นครอบครัวคุณแม่เลี้ยงดูลูกๆ 3 คน ที่เป็นผู้พิการ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ในการอาบน้ำให้ลูกๆแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทางสโมสรฯเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือส่งมอบเตียงอาบน้ำสำหรับผู้พิการในครั้งนี้ ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด สมาชิกสโมสรโรตารีจันทบูรได้ร่วมกันบริจาค เป็นจำนวนเงินมูลค่า
23,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: