เพชรบุรี-ชาวบ้านอำเภอท่ายาง ร้องผ่าน ส.ส. เพชรบุรี ระงับก่อสร้างคลองสายใหม่แก้น้ำท่วม หวั่นผลกระทบ

เพชรบุรี-ชาวบ้านอำเภอท่ายาง ร้องผ่าน ส.ส. เพชรบุรี ระงับก่อสร้างคลองสายใหม่แก้น้ำท่วม หวั่นผลกระทบ

ชาวบ้านตำบลท่าไม้รวกและตำบลท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โวยไม่ต้องการให้ชลประทานสร้างคลองลำห้วยยาง-D1 ตามโครงการป้องกันปัญหาอุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี ระบุ ป้องกันเขตเมืองไม่ให้ถูกน้ำท่วมแต่สร้างผลกระทบชาวเกษตร ขีดเส้น สร้างไม่ได้

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมนึก ปิ่นทอง อดีตกำนันตำบลท่าคอยพร้อมด้วยชาวบ้านจากตำบลท่าไม้รวกและตำบลท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่เข้าข่ายจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่บริเวณเหนือเขื่อนเพชรเพื่อเชื่อมต่อกับลำห้วยยางประจบกับคลองดี1 เดินทางมารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านโครงการก่อสร้างดังกล่าว ที่บริเวณหออเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองขานาง ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำเภอท่ายาง และนายสาธิต อุ๋ยตระกูล สส.จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันรับเรื่องและร่วมรับฟังปัญหาในครั้งนี้
โดยนายสมนึก และชาวบ้านได้ให้เหตุผลคล้องกันว่า ชลประทานจะดำเนินโครงการดังกล่าวนี้อีกในไม่ช้านี้ แต่ชาวบ้านไม่เคยทราบข้อมูลและการออกแบบการก่อสร้างของชลประทานเลย ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการได้เคยคัดค้านมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยชลประทานนำไปทบทวนและเปลี่ยนแปลงทิศทางการขุดคลองสายใหม่แต่ชาวบ้านเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทิศทางการขุดก็ยังส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านเหมือนเดิม เนื่องจากเส้นทางการขุดคลองต้องตัดผ่านพื้นที่สวนเกษตรที่ชาวบ้านใช้เป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวมานานนับชั่วลูกชั่วหลาน แม้ว่าชลประทานจะมีค่าเวนคืนที่ดินให้แต่ชาวบ้านไม่มีความต้องการที่จะได้รับ นอกจากนั้นชาวบ้านยังไม่เชื่อมั่นในการขุดคลองดี1 เพราะปัจจุบันการดำเนินการขุดลอกคลองดี9ยังส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างมากมาย จึงฝากไปถึงชลประทานว่าการบริหารจัดการการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อย่ามองแค่ที่จะป้องกันเขตเมืองอย่างเดียว ให้มองถึงปัญหาของชาวเกษตรกรด้วย เพราะชาวบ้านต้องทำอาชีพการเกษตรเป็นประจำตลอดทั้งปี แต่เรื่องการเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นปีละครั้ง ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือชลประทานต้องเตรียมการรับมือกับการบริหารจัดการน้ำตามฤดูกาล ไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่เคยอยู่กันอย่างผาสุข
ด้านนายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียนที่ชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโครงการขุดลำคลองระบายน้ำแห่งใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าว ตนได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมาจากนายสันต์ จรเจริญ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีว่า โครงการนี้จะเกิดขึ้นอีกในไม่นาน ซึ่งจะเริ่มขุดคลองตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชรบริเวณเขตติดต่อระหว่างตำบลท่าคอยกับตำบลท่าไม้รวก และจะขุดเรื่อยมาเพื่อบรรจบกับลำห้วยยาง ส่งต่อไปยังคลองระบายน้ำดี1 เพื่อระบายลงสู่ทะเลในเขตอำเภอชะอำ แต่เนื่องจากโครงการนี้ประชาชนเห็นว่าจะสร้างผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และยังไม่ทราบรายละเอียดและแบบการก่อสร้าง จึงประสานนายสาธิต อุ๋ยตระกูล สส.จังหวัดเพชรบุรีเขต2 ให้ประสานกับจังหวัดเพชรบุรีเพื่อลงมารับทราบปัญหาของประชาชน ซึ่งต่อจากนี้ตนจะนำเรื่องหารือและแก้ไขตามที่ชาวบ้านต้องการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเน้นมาก็คือ ไม่ต้องการให้มีการขุดคลองสายนี้อย่างแน่นอนนั้น ซึ่งปัญหานี้จะต้องจัดเวทีรับฟังปัญหากันอีกครั้งหนึ่ง

กสิพล – เพชรบุรี

%d bloggers like this: