วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นพิจารณาเขตพื้นที่ภาคเหนือ

รอง ผวจ.เชียงใหม่ ผู

Read more

อ.แม่แจ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ จัดงาน “วันดินโลก” ระหว่างวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 62 ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” 

อ.แม่แจ่ม ร่วมกับหน่

Read more

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางสหกรณ์ไปใช่ในประเทศ สปป.ลาว ห้วงวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ

Read more

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ศึกษาดูงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางสหกรณ์ไปใช่ในประเทศ สปป.ลาว

กรมพัฒนาชนบทและสหกรณ

Read more

จังหวัดเชียงรายพร้อมจัดงาน “มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย 2019” ผสานงานศิลป์พร้อมกิจกรรมมากมาย หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายในช่ววฤดูหนาวโรมานส์

จังหวัดเชียงรายพร้อม

Read more

Chiang Mai Crafts Fair 2019 “เล่น แป๋ง แต่ง ฮ้อง ไปให้ถึงอนาคต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 ธันวาคม 2562

Chiang Mai Crafts Fa

Read more

อบจ.เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ “พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน” ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดประ

Read more

จันทบุรี-ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมบริจาค เงิน ทอง และ สิ่งของ แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะกุศลในจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-ประชาชนชาวจ

Read more

เลขานุการนายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.เชียงใหม่

เลขานุการนายกอบจ.เชี

Read more

(คลิป) มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สวพส. แถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืนฯ

มูลนิธิโครงการหลวง ร

Read more

พะเยา….พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.พะเยา

พะเยา….พระบาทส

Read more

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..นายกอบต.โนนรัง อนุมัติ!!..การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..

Read more

รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รองแม่ทัพภาคที่ 3 แล

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Kick Off โครงการ”ปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดลิดรอนกิ่งไม้ และทำความสะอาดจัดระเบียบสายสื่อสาร” ภายในพื้นที่เกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพ

Read more

ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เปิดสวนดอกไม้ บ้านวังดิน อำแม่ริม เชียงใหม่ เป็น ‘สวนดอกเบญจมาศ’ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว เข้าไปเก็บภาพในฤดูหนาว และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ในพื้นที่เป็นอย่างดี

ประธานสภา อบจ.เชียงใ

Read more

(คลิป) “รองแม่ทัพภาคที่ 3” ระบุ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือปีนี้ดีขึ้น เนื่องจากความพร้อมของทุกภาคส่วน 

“รองแม่ทัพภาคท

Read more

จ.ร้อยเอ็ด.. “ชมรมรวมมิตร คิดทำดี 101″..สื่อมวลชน จังหวัดร้อยเอ็ด.. ทำดีสัญจร!!เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน°เมืองมหาสารคาม เชื่อมมิตรสัมพันธ์ฉันท์ พี่น้อง บูรณาการผุด!!!โครงการสร้างสรรค์ ฟุตบอล”ประเพณี สืบสาน สิ่งดีงาม เน้นความรักสามัคคี สานต่อ ร้อยแก่นสารสินธุ์”

จ.ร้อยเอ็ด.. “

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more