กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุช ซีพีเอฟ มอบบ้าน และจัดสวนในชุมชนแออัดคลองเตย

กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุช ซีพีเอฟ มอบบ้าน และจัดสวนในชุมชนแออัดคลองเตย

กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุช ซีพีเอฟ มอบบ้าน และจัดสวนในชุมชนแออัดคลองเตย

กองทัพภาคที่1 ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบบ้านพักแก่ผู้ยากไร้ และสวนในชุมชนแออัด”Pocket Park” ชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแนวคิดจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันนี้ 25ธ.ค.62 ที่สำนักงานเขตคลองเตย กทม. พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ได้แถลงข่าวความคืบหน้าบ้านพัก 40 หลัง ภายในชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่เริ่มเห็นเค้าโคลงชัดเจนมากขึ้น บางหลังสร้างเกือบแล้วเสร็จ ภายหลังทหารจากกองพลพัฒนาที่1 กองทัพภาคที่1 นำกำลังพล เข้ามาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลาง และ ส่งมอบสวนในชุมชนแออัด”Pocket Park” ที่แล้วเสร็จแล้ว 

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กองทัพภาคที่1 ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา และซีพีเอฟ ร่วมมือกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด โดยมีซีพีเอฟสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ก่อสร้าง / กองทัพภาคที่1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและนำกำลังพลมาสร้างบ้านให้ประชาชน / ส่วนสวนนงนุชพัทยา รับผิดชอบการตกแต่งภูมิทัศน์ และปรับพื้นที่เพื่อความร่มรื่นในชุมชน พร้อมจัดสวนในชุมชนแออัด เพิ่มพื้นที่ปอดแห่งใหม่ หรือ “Pocket Park”

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า การจัดสวนในชุมชนแออัด จะเน้นการเพิ่มพื้นที่ปอดแห่งใหม่ หรือ “Pocket Park” โดยภายในสวนจะจัดในรูปแบบเน้นประโยชน์ใช้สอย เพื่อให้คนในชุมชนได้มาพักผ่อน พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือใช้เป็นห้องรับแขกของในชุมชนได้ แต่สวนต้องมีความสวยงาม มีทั้งการต้นไม้ปลูกที่ดูแลง่าย ไม้ประดับ และนำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนมาวาง ให้สวนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ตลอดเวลากว่า1ปีที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-กันยายน 2562 สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการสร้างสวนในพื้นมี่ชุมชนแออัด ไปแล้วมากกว่า 19 สวน และสวนที่ส่งมอบในชุมชนพัฒนา 4-5-6 นี้ เป็นสวนแห่งที่20 สำหรับการสร้างบ้านพักจำนวน 40 หลัง ในเขตชุมชนคลองเตย ถือเป็นการดำเนินโครงการในเฟสที่2 ซึ่งซีพีเอฟร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 5.2 ล้านบาท โดยบ้านที่จัดสร้างจะมีแบบแปลนบ้านที่เหมือนกัน จัดวางในลักษณะเป็นหมู่บ้าน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ และคาดว่าบ้านทั้ง40หลัง จะแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบบ้านได้ทั้งหมดวันที่31มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการลำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน

 

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: