ข่าว นครนายก ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สภ.ปากพลี จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธโสธรมงคลธรรม ขึ้นประดิษฐานบนหอพระ

13 มิถุนายน 2567 พ.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ วงกาฬสินธุ์ ผกก.สภ.ปากพลี ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญ “พระพุทธโสธรมงคลธรรม“ ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระของสถานีตำรวจภูธรปากพลี โดยมี จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ นายอำเภอปากพลี พ.ต.อ.ชวรัตน์ สศิวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครนายก หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้าราชการตำรวจ และประชาชนเข้าร่วมพิธี


โดยอาราธนานิมนต์ พระครูสมุห์เกษม ขันติโก เจ้าอาวาสวัดจิกสูง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ซึ่งพระพุทธโสธรมงคลธรรม องค์นี้ มีขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สร้างขึ้นตามรูปแบบพระพุทธโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนอำเภอปากพลีและข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากพลี จังหวัดนครนายกสืบไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์  รายงาน