ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

สำนักงาน ปปส.ร่วมตรวจความสงบเรียบร้อยด้านยาเสพติดชายแดนไทย-ลาว

สำนักงาน ปปส.ร่วมตรวจความสงบเรียบร้อยด้านยาเสพติดชายแดนไทย-ลาว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค5 และนายโชติพันธ์ จุลเพชร อัคราชทูตด้านควบคุมยาเสพติดประจำนครเวียงจันทน์ ร่วมคณะตรวจความสงบเรียบร้อยด้านยาเสพติดชายแดนแขวงบ่อแก้ว-จังหวัดเชียงราย ฝ่ายไทยนำโดย พล.ท.คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ เจ้ากรมชายแดนทหาร ฝ่ายลาวนำโดย พล.จ.สีพัน พุดทะวงค์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดน และ พ.อ.อ่อนผิว โค้งเวียงทอง เลขาธิการ ปปส.ลาว คณะได้ประชุมติดตา สถานการณ์ด้านยาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ ที่โรงแรมหมอนมอง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว และได้ลงตรวจพื้นที่ท่าเรือต้นผึ้ง และศูนย์ประสานงานความร่วมมือ 4ประเทศลำน้ำโขง จีน ลาว เมียนมาร์ ไทย ณ ศูนย์ฝ่ายลาว ท่าเรือเมืองมอม ก่อนที่ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จะร่วมตรวจความสงบเรียบร้อยด้านชายแดน อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน และประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่บ่อแก้ว-เชียงราย ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง