ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รพ.ลานนา ร่วมออกหน่วยรถพยาบาล ในงานกีฬาสีสมาคมชาวญี่ปุ่น

รพ.ลานนา ร่วมออกหน่วยรถพยาบาล ในงานกีฬาสีสมาคมชาวญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมงานกีฬาสีของนักเรียนชาวญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมชาวญี่ปุ่น The Athletic Meeting of Japanese Supplementary School โดยได้จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉินระดับ Advance ให้กับผู้ที่ร่วมแข่งขัน และผู้ที่มาชมงานกิจกรรมงานกีฬาในครั้งนี้ เพื่อคอยดูแลสถานการณ์ และความปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน


โดยโรงพยาบาลลานนา มีความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมชาวญี่ปุ่น ที่พักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ และ มีล่ามภาษาญี่ปุ่น Mr.Jun Nozawa ไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับบริการอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา