พะเยา ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตสร้างรายได้งาม

พะเยา ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตสร้างรายได้งาม

พะเยา ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอตสร้างรายได้งาม

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ปลูกพริกซุปเปอร์ฮอต ขายส่งสร้างรายได้ได้ดี สามารถพลิกผันชีวิตให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยในแต่ละรอบสามารถเก็บผลผลิตได้เป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน โดยเฉพาะฤดูหนาวผลผลิตพริกจะให้ผลผลิตอย่างดี

นางประนอม จันทร์คำ เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมกับเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันเก็บผลผลิตพริกพันธ์ซุปเปอร์ฮอต ภายในบริเวณสวนของตนเอง เพื่อส่งจำหน่าย หลังจากที่เขาได้ทำการปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณเกือบ 3 ไร่ และสามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในช่วงนี้ เป็นจำนวนมาก โดยเขาได้มาปลูกพริกพันธ์ซุปเปอร์ฮอตมาเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา จนส่งผลให้สร้างรายได้เป็นอย่างดียิ่ง

โดยนางประนอม เล่าว่า ตนเองหันมาปลูกพริกซุปเปอร์ฮอต ดังกล่าวจำนวนทั้งหมด 4,000 ต้น เมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะช่วงนี้ โดยแต่ละต้นจะให้ผลผลิตและสามารถเก็บได้ไปจนถึงเดือนเมษายน เฉลี่ยแล้วจะเก็บได้ประมาณ 3-5 กิโลกรัมต่อต้น และตอนนี้จะทยอยเก็บไปซึ่งจะเก็บอาทิตย์ละ 2 ครั้ง ในส่วนของตลาดนั้นจะมีคนมารับซื้อถึงในสวน ในราคาเกรด A 50 บาท เกรดรองลงไปก็จะอยู่ที่20-30 บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี หากผลผลิตมีความสวยงามเหมือนในปีนี้ และไม่ประสบกับปัญหาภัยแล้งขึ้นมาก่อน ซึ่งถือว่าทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้และสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์…นางประนอม จันทร์คำ อายุ 60 ปี เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

นับว่าอาชีพการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอต ในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่นี่ได้เป็นอย่างดี โดยในขณะนี้เกษตรกรหลายรายเริ่มหันมาปลูกพริกเพื่อจำหน่ายเป็นวงกว้างขึ้น

 

%d bloggers like this: