อบจ.ชม.ประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

อบจ.ชม.ประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

อบจ.ชม.ประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกันต์ธีร์ เนติโรจนชัยชาญ ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CMTR ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เข้าพบ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง(โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) พร้อมชี้แจงข้อมูลผลการศึกษาของโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: