ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

อนุเคราะห์สนับสนุนการกีฬา

อนุเคราะห์สนับสนุนการกีฬา

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 พระธีรศักดิ์ อาทิจฺจวํโส ประธานสงฆ์สำนักสงฆ์สามหลัง พระธรรมทูติฝ่ายปฏิบัติการประจำอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดมอบปัจจัย 2,400 บาท ให้เด็กเยาวชนบ้านนาฟ่อน ตามการขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในงานทำบุญสลากภัตต์ประจำปี 2566 ของวัดแม่ลาย ณ สนามกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านแม่ลาย ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวตามความประสงค์ต่อไป จัดมอบ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม สำนักสงฆ์สามหลัง.ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา