นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) เวลา 16.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีพล.ต.ต. ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วม

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงที่สุดของประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติเป็นจำนวนมาก จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดงานรำลึกถึงความสูญเสียในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้กำหนดให้ทุกจังหวัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และกำหนดเป้าหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้
1.เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 2.เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้อ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประกอบพิธียืนไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: