วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแจงมาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้รับมือไวรัสโควิด-19

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแจงมาตรการช่วยเหลือชาวสวนผลไม้รับมือไวรัสโควิด-19 จับมือห้างโมเดิร์นเทรดและเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภคให้ทั่วถึงสร้างรายได้เกษตรกร

วันนี้ ( 9 มี.ค.63 ) ที่ห้องประชุมแกรนบอลรูม โรงแรมนิวส์แทรเวิลลอดจ์ จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้นำอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และ การตลาดผลไม้คุณภาพ ของสถาบันเกษตรกร และ พิธีลงนาม MOU ข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ชาวสวนผลไม้กับห้างโมเดิร์นเทรดเพื่อกระจายผลผลิต ผลไม้ของเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และ ภาคตะวันออก ไปยังตลาดปลายทาง ป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก วิกฤติไวรัสโควิด-19

ที่มี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม สร้างความมั่นใจแก่ตัวแทนเกษตรกร และสหกรณ์ต่าง ๆ โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำ รัฐมนตรีช่วยเยี่ยมชมบูทแสดงสินค้าแปรรูปของเกษตรกรที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน ก่อนที่จะมอบนโยบาย ประชุมหารือ และรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการระบายผลผลิตสู่ตลาด ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดทั้งในประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลก คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน โดยเฉพาะผลไม้ ทั้งทุเรียน มังคุดและลำไย

แต่ละปีทางประเทศจีนมีปริมาณการสั่งซื้อผลไม้เหล่านี้จากไทยจำนวนมาก ดังนั้น ต้องกระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะใช้เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศเป็นกลไกในการระบายผลไม้สู่ตลาด ในทุกพื้นที่และเข้าถึงผู้บริโภค ในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งสหกรณ์ที่เป็นแหล่งผลิตผลไม้รวบรวมและกระจายผลผลิต ส่งขายให้กับสหกรณ์ทั่วทุกภาค ที่มีศูนย์กระจายสินค้าและสหกรณ์ขนาดใหญ่ทุกอำเภอ ช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน ทั้งนี้ในปี 2563 ภาครัฐได้มีนโบบายและกำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ โดยได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพและผ่านมาตรฐาน GP จำนวน 1,100 ราย

พร้อมทั้งจะพัฒนาอาคารรวบรวมผลไม้สะอาดได้มาตรฐาน GM และจัดสรรเงินดอกเบี้ยร้อยละ 1 จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์วงเงิน 200 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ยืมไปรวบรวมผลลิตจากสมาชิกตลอดช่วงฤดูกาลผลิตปีนี้ด้วยอีกทั้งขณะนี้กระทรวงเกษรและสหกรณ์ได้ทำแผนเพื่อขอเงินอุดหนุน จากรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ วงเงิน 414.20 ล้านบาท และจะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ ในจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ รวม 16 จังหวัดและระดับอำเภอ 824 อำเภอ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเกษตรเชิงท่องเที่ยวในสวนผลไม้ มหกรรมสินค้าสหกรณ์ที่เน้นจำหน่ายผลไม้ รวมทั้งปรับระบบช่องทางการ เป็นการขายแบบตลาดออนไลน์ ในการนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการค้าผลไม้ร่วมกันระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ ที่จะรับซื้อผลไม้จากสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ในภาคตะวันออก ภาคใต้และภาคเหนือ เพื่อนำไปกระจายสู่ผู้บริโภคในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการทำข้อตกลงซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ชาวสวนผลไม้กับห้างโมเดิร์นเทรดเพิ่มซ่องทางกระจายผลไม้ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างรดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคาดี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: