Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ

จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ที่ห้องอาหารโรงแรมศรีนครลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และมีพลตำรวจตรี สุรเดช เด่นธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก พันเอกวีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นเจ้าภาพ นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และนายอำเภอ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก พร้อมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการ และส่งมอบป้ายการจัดกิจกรรมสภากาแฟประจำเดือนกันยายนในครั้งสุดท้ายประจำปี 2561 ให้แก่หน่วยในสังกระทรวงคมนาคม ต่อไป
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมพบปะวาระยามเช้าในลักษณะนี้จัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง โดยหมุนเวียนหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษแบบบูรณาการและยั่งยืนด้วย

***************

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ