วันจันทร์ ที่ 18 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับ อบต.ศรีดงเย็นฯ และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับ อบต.ศรีดงเย็นฯ และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
**************

เมื่อ 27 เม.ย. 2563 เวลา 0830 – 1200 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง กำลังพลจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับ อบต.ศรีดงเย็น และราษฎรในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือ นายปอโล๊ะ ลิจา ที่ได้ประสบเหตุวาตภัยพายุฤดูร้อน และฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ ล้มทับบ้านเรือน โดยหลังคาบ้านเสียหายได้รับความเสียหายบางส่วน และหลังคาห้องน้ำเสียหายทั้งหมด ณ บ้านเลขที่ 279/1 บ.แดนดิน (บ้านบริวาร ของ บ.หัวฝาย) ม.10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และได้ประสาน อบต.ศรีดงเย็นฯ เพื่อให้การสนับสนุน อุปกรณ์ (กระเบื้อง) ให้กับผู้ประสพภัย และหน่วยจะได้ดำเนินการเข้า ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนต่อไป

%d bloggers like this: